Search
En Th
FSE1240**
- สามารถควบคุมแรงขับไฮโดรลิกได้ตามต้องการ
- สามารถปรับระดับความลึกในการตัด ด้วยระบบไฟฟ้า
-ใบตัดสามารถติดตั้งการใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
Zoom