TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร
Core Drilling

เครื่องเจาะคอนกรีต

ใช้สำหรับงานเจาะรูวัสดุแข็งประเภท อิฐ ,คอนกรีต, หิน เหมาะสำหรับการเจาะรูกำแพงเพื่อใช้ในงานวางท่อปะปา กระบอกเจาะเพชร สามารถทำงานร่วมกับน้ำหล่อเย็น หรือ ใช้ไม่ใช้น้ำหล่อเย็นก็ได้ แต่การใช้น้ำหล่อเย็นจะช่วยให้กระบอกเจาะเพชรใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
Wall Saw

เครื่องตัดกำแพงคอนกรีต

ด้วยการทำงานของ TYROLIT Wall Saw เหมาะสำหรับการใช้งานทั้ง เปิดช่อง และรื้อถอน กำแพงคอนกรีตหรือ เพดาน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถตัดกำแพงที่เสริมเหล็ก และกำแพงคอนกรีตธรรมดาที่มีความหนาสูงสุด 100 เซนติเมตร
Wire Saw

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด)

เหมาะสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง อาคาร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ แม้กระทั่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความหนา ไม่จำกัดรูปร่างและระดับชั้นของเหล็กเสริมคอนกรีต
Floor Saw

เครื่องตัดพื้นคอนกรีต

เหมาะสำหรับงานตัด เฉพาะคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบไม่สามารถตัดคอนกรีตที่ไม่ใช่พื้นแนวราบได้ ตัวอย่างการนำไปใช้งานของเครื่องเครื่องตัดพื้นคอนกรีต เช่นงานตัดพื้นถนน มีระบบกันการสั่นสะเทือนป้องกันชิ้นงานเสียหายในขณะตัด
Bursting

เครื่องเบ่ง

เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โดยปราศจาก เสียง ,ฝุ่น ,แรงสั่นสะเทือน และไม่ต้องใช้น้ำ มีแรงเบ่งได้ถึง 260 ตัน โดยทำงานร่วมกับเครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง ซึ่งมีแรงดันสูงสุด 2,000 บาร์ และสามารถใช้แรงเบ่งสูงสุดได้ถึง 2,100 ตัน
Crusher

เครื่องบีบ

ด้วยแรงบีบถึง 30 ตัน เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โดยปราศจาก เสียง ,ฝุ่น ,แรงสั่นสะเทือน และไม่ต้องใช้น้ำ ทำงานโดยใช้แรงบีบจากระบบไฮโดรลิกสูงสุด 750 บาร์ สามารถบีบคอนกรีตที่หนาถึง 120-300 มม. ทำจากวัสดุอลูมีเนียมที่มีน้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพ

ใบตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียมือ

เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรม หรือ งาน DIY ด้วยรหัสสีที่ระบุบนใบเจียรทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ใบเจียรให้เหมาะสมกับงานได้
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก